Srečanje s predstavniki civilne zaščite in prostovoljnimi gasilci

SKD Vigred vabi v ponedeljek, 29. avgusta ob 20.30, v Štalco, v Šempolaju, na srečanje s predstavniki civilne zaščite in prostovoljnih gasilcev, ki nam bodo povedali, kako so organizirani, kako delujejo, kako se jim lahko pridruži, itd…

Vsi bomo lahko spoznali važno in obširno delo, ki ga opravljajo prostovoljci.

Sodelovali bodo predstavniki iz občin: Devin Nabrežina, Zgonika, Repentabra, Doline in Komna.

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni civilni zaščiti občine Devin Nabrežina.

Sklic rednega občnega zbora – Convocazione dell’assemblea ordinaria

SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA

SKD Vigred sklicuje redni občni zbor članov dne četrtek, 7.aprila, ob 20.00 (v drugem sklicu) v Štalci, v Šempolaju, s sledečim dnevnim redom:
1. Predsedniško, tajniško in blagajniško poročilo;
2. Odobritev obračuna z dne 31-12-2021;
3. Imenovanje upravnega odbora;
4. Razno.
Na občnem zboru lahko volijo samo člani, ki so poravnali članarino za leto 2021 in 2022, to lahko storijo tudi na večer občnega zbora.

Šempolaj, 28.marec 2022

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Circolo SKD Vigred convoca l’assemblea ordinaria il giorno giovedi’ 7 aprile, alle 20.00 (in seconda convocazione) presso la propria sede, »la Štalca”, a San Pelagio con il seguente ordine del giorno:
1-Relazioni:del presidente, della segreteria, del tesoriere;
2-Votazione del bilancio consuntivo 31-12-2021;
3-Elezioni del comitato direttivo;
4-Varie.
All’assemblea possono votare i soci che hanno rinnovato l’iscrizione al circolo per il 2021 e il 2022 (l’iscrizione si puo’ rinnovare anche nella serata dell’assemblea).

San Pelagio, 28 marzo 2022

“Pust v naših vaseh”, nova razstava v Štalci

SKD Vigred je pripravil v Štalci, v Šempolaju, razstavo”Pust v naših vaseh” (Šempolaj, Praprot, Trnovca, Prečnik in Slivno).
Na ogled je preko 1000 slik, pričevanj, video posnetkov in drugega.

Otvoritev bo v četrtek, 17.marca, ob 18.30. Za veselo vzdušje bodo poskrbeli mali pevci OPS Vigred in muzikanti Egon, Thomas in Aljoša.

Razstava bo na ogled do ponedeljka, 28.marca vsak dan od 16.00 do 18.00

Veseli december 2021 – Dicembre in festa 2021

Veseli December 2021 v  Šempolaju

Pred in v Štalci:
V četrtek, 2.decembra ob 17.00 – predstavitev zbirke projekta (KRU.T APS ,SKD Vigred in drugi partnerji) »Ljudska in narodna pesem v FJK-Zapojmo z našimi dedi danes«

Vedno v četrtek, 2 decembra ob 18.00 otvoritev razstave članic KRU.T Natura »Mandale«.

Razstava »MANDALE« in božični sejem ročnih del (primernih za darila in okraševanje domov), knjig za otroke in odrasle, voščilnic, koledarjev (tudi stojnica COŠ S. Gruden) bosta odprta od petka 3. do nedelje 19. Decembra z urnikom: 15.30- 17.00, v ponedeljek, 6.decembra samo od 15.00 do 16.00.

V ponedeljek 6. Decembra bo Miklavževanje v gostilni Gruden v Šempolaju. Nastopa OPS Vigred in sledile bo igrica. Miklavževi pomagači sprejemajo darila v Štalci: v 3., 4. in 5. decembra od 15.30 do 17.00, v ponedeljek, 6.decembra do 15.00 do 16.00.

V petek, 17.decembra bo ob 17.30 na “Placu” BOŽIČNICA. Nastopajo: učenci COŠ S. Gruden, malčki otroškega vrtca Šempolaj, OPS, plesna, glasbena in folklorna Vigred, posebna gosta Božiček in Dedek Mraz

 

Dicembre in festa  2021a  San Pelagio

Presso la »Štalca«:
Giovedì 2 dicembre alle 17.00  presentazione del progetto (KRU.T APS ,SKD Vigred ed altri partner) »La canzone popolare nel FVG-Oggi cantiamo insieme ai nostri nonni«

Sempre giovedì 2 dicembre alle 18.00 apertura della mostra »Mandale« a cura delle socie di KRU.T Natura

La mostra»MANDALE« e mercatino di Natale  (manufatti adatti per regalo o per addobbare la casa anche della scuola S. Gruden), libri per bambini ed adulti, cartoline, calendari, ecc… saranno aperti  da venerdì 3 a domenica 19 dicembre dalle 15.30 alle 17.00, lunedì, 6.dicembre  dalle 15.00 alle 16.00

San Nicolò arriva, lunedì 6.dicembre alle 17.00 presso la trattoria Gruden a San Pelagio, con il coro di voci bianche Vigred e rappresentazione teatrale. Gli aiutanti di San Nicolo raccoglieranno i doni presso la Štalca il 3, 4 e 5 dicembre dalle 15.30 alle 17.00, lunedi’ 6 dicembre dalle15.00.alle 16.00.

Venerdì, 17 dicembre ore 17.30 festa di Natale in piazza con: gli alunni della scuola COŠ S. Gruden, i bambini della scuola materna di San Pelagio,il coro di voci bianche, il gruppo musicale, di ballo e folclore Vigred,ospiti speciali Babbo Natale e Nonno Gelo

Info: tajnistvo@skdvigred.org – www.skdvigred.org tel. 3803584580

Večer o delovanju Hospice Pineta (Nabrežina) v Štalci

Skd Vigred,
Vabi/invita
v ponedeljek,/lunedi’ 13/09, ob/alle 20.00,
na vrt za Štalco v Šempolaju/nel giardino dietro la »Štalca« a San Pelagio
(ob primeru slabega vremena v Štalco/in caso di maltempo presso la »Štalca«)

na večer/alla serata

” Ljubezen je…stisk roke , je objem/L’amore e’ una stretta di mano e’ un abbraccio”,

Delovanje združenja Hospice Pineta (Nabrežina), bosta predstavila psihologinja Hospica Roberta Vecchi in prostovljec Aljoša Saksida.
L’attivita’ dell’ Hospice Pineta (Aurisina) verra’ presentata dalla psicologa dell’Hospice la dr.ssa Roberta Vecchi e dal volontario Aljoša Saksida.

Glasbeni utrinki bodo v izvedbi glasbene skupine Vigred.
Intermezzo musicale con il gruppo musicale Vigred

Pobuda spada v sklop preddfestivalskih dogodkov Slofest 2021, katerega vezna nit je ljubezen v vseh njenih odtenkih.

Kulturni večer “Ljubezen je… pesem”

Skd Vigred vabi v četrtek 26. avgusta ob 20.00, na vrt za Štalco v Šempolaju (ob primeru slabega vremena v Štalco) na kulturni večer ” Ljubezen je… pesem-La poesia e’ Amore”.

Svoje verze bodo predstavili Ester Gomisel, Sara Gruber, Matej Gruden- Keko.

Pobuda spada v sklop predfestivalskih dogodkov Slofest 2021